torsdag den 1. januar 2015

Energitilskud til erhverv

Energitilskud til traktorer og maskiner

Erhverv og landbrug er omfattet af energipuljeordningen med net og distributionsselskaberne i Danmark og det betyder, at de udover energitilskud til de forskellige muligheder, der listes i værdikataloget -også er berettiget til energitilskud ved udskiftning af f.eks. ny traktor.

Hvilke muligheder eksisterer i ordningen?

Alle tyder energiforbrugende maskiner, der anvendes til erhvervsmæssigt brug, dog ikke varevogne og personbiler udenfor transportsektoren, er berettiget til energitilskud ved udskiftning, såfremt udskiftningen medfører en energibesparelse.

Energibesparelsen beregnes på baggrund af 1 års brug, hvor forskellen fra gammel model til ny dermed giver den realiserede energibesparelse.

Krav og forudsætninger for energitilskuddet

Det er en forudsætning, at den traktor eller maskine, der udskiftes ikke er teknisk udtjent og dermed alligevel skulle have været skiftet.
Energiordningen er lavet for at motivere til energibesparelser og ikke som et tilskud til erhvervelse af maskiner, det er med andre ord kun muligt, at opnå tilskud, hvis en funktionsdygtig nyere maskine udskiftes til en anden mere energieffektiv model.

Det er ligeledes et krav, at ansøgning om energitilskud indsendes og forhåndsgodkendes FØR ny traktor eller maskine indkøbes. Læs mere om tilskud til energibesparelser på Enrgi.dk

Følgende er omfattet af Energitilskudsordningen:

- Traktor
- Mejetærsker
- Mini-læsser
- Gravemaskine og rendegraver
- Truck
- Motoriseret trillebøre
- Vare/personbiler (minimum 5 stk. skal udskiftes og kun gældende for transportsektoren)
- Andre energiforbrugende maskiner


Hvis du er i tvivl om en påtænkt type maskine er berettiget til energitilskud,så klik dig over til Energikøb og læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar